Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

Zborovi i klape otoka Hvara

Posted on October 28, 2018 at 1:35 AM

Hvarske klape

Organizirano klapsko pjevanje na otoku Hvaru počinje početkom 80-ih kada se u sklopu KUD-a "Prof. Ćiro Gamulin" iz Jelse formira klapa Jelsa u sastavu: Visković Grgo-I tenor, Stipetić Darko-II tenor, Belić Vinko-II tenor, Duboković Ivica-bariton, Sumić Juro-bariton, voditelj klape, Buj Petar-bas, Duboković Milovan-bas, Čubretović Milivoj-bas. Redosljed članova je napisan prema fotografiji na omotnici LP koji je klapa izdala za Jugoton 1982.Nakon klape Jelsa u Hvaru se formira klapa For. Redosljed članova je napisan prema fotografiji na omotnici LP koji je klapa 1985 izdala za Jugoton: Izvorna postava klape For: Domančić Toma bas i voditelj klape, Budrović Matko 2. tenor, Kuzmanić Prošper 1. tenor, Karković Marko 2.tenor, Miličić Prošper bariton, Bracanović Nikola bariton, Rosso Pavao bas, Cetto Šime bas, Kuzmanić Nikša bas.

Krajem 80-ih u Starome Gradu se formira klapa Garmica u sastavu: Toni Tadić - I tenor, Drago Radoslavić - II tenor, Mario Radoslavić - II tenor, gitara, Ivica Petrić - bariton, Josip Dujmović - bariton, Matko Franetović - bas, Frano Škarpa - bas. Klapa je 1996 snimila kasetu u mojoj produkciji te je gostovala u mnogim državama, preko svih većih zemalja Europe do SAD. Klapa je nastojala sačuvati stare napjeve te je pjevala i tradicionalne crkvene i tradicionalne pučke napjeve Staroga Grada a sve prema mjestu nastupa i prema potrebi.

Kako je Stari Grad mjesto sa tradicijom pjevanja kroz klapu je prošlo mnogo pjevača a klapa je kasnije prerasla u pjevački zbor Faroski kantaduri koji ima dosta članova te prema potrebi, a zbog spriječenosti dolaska na nastup svih članova pjevaju u raznim postavama. Na slici je postava, Toni Tadić, Jure Lubina, Nikola Matković, Ivica Petrić, Tedi Sanseović, Josip Dujmović, Matko Franetović, Jakša Vranjican, Andro Matković, Ante Stančić. I Faroski kantaduri pjevaju i pučke i crkvene napjeve a mnogi su članovi crkvenih zborova crkve sv. Stjepana i crkve sv. Petra u Starome Gradu


U Vrbanju pod vodstvom Ivana Vidošević djeluje Mješovita klapa Svetog Duha u sastavu: Dragica Račić, Dinka Račić, Smiljana Vidošević, Vinka Vidošević, Marian Lušić Bulić, Stjepko Račić, Ivan Vidošević i Mario Lušić Bulić prema redosljedu na slici)

U Vrboskoj djeluje klapa Kaštilac pod vodstvom Ivice Blašković a novi član im je i Dinko Pavičić Donkić iz Vrbanja

U Svirčima djeluje klapa Veli Kamik

U Svirčima također djeluje i klapa Priženca


U Hvaru djeluje klapa Galešnik

Klapa Pharia se vodi kao klapa iz Brusja  a voditelj je Ivo Tudor Broje. Tu su još iz srednjeg dijela otoka Mihael Lupi bas i Nikola Matković 1. tenor  iz Staroga Grada te Ivica Vidošević bas iz Vrbanja.


U Jelsi djeluje ženska klapa Frecija

U Hvaru djeluje ženska klapa Bodulke

U Hvaru  u sklopu glazbeno-scenskog udruženje "Stella Maris Hvar" koje uz nekoliko dramskih skupina obuhvaća dječji zbor "Stellice" djeluje i i mješoviti zbor "Stella Maris" koji vodi Vinka Šurlin a njegovi su članovi i tri Vrbanjanina: Ivan Vidošević, Mario Lušić Bulić i Marian Lušć Bulić.


U Jelsi pod vodstvom Slavka Reljića djeluje mješoviti župni zbor Sveta Cecilija. Njegov muški dio ponekad nastupa samostalno ali nemaju svoje posebno ime nego nastupaju kao dio zbora u prigodama gdje žene tradicionalno ne pjevaju.


Postoji na Hvaru još nekoliko bezimenih klapa koje se skupe prema potrebi ali jezgru im čine članovi gore spomenutih klapa i zborova. Najčešći član mnogih  klapa a i voditelj nekih je glazbeni pedagog iz Staroga Grada Jakša Vranjican. Također česti članovi raznih klapa su njegov brat Ivan Vranjican, Mihael Lupi i Nikola Matković iz Staroga Grada te glazbeni pedagog iz Hvara Tomislav Domančić koji je i voditelj nekih klapa.
U Vrbanju je 2013 djelovao zbor Cordae Vocale sa voditeljem Ivan Vidošević a članovi su bili: 
 Bratanić Katijana, Bogdanović Helena, Buratović Magda, Matković M. Marko, Matković Veronika, Milatić Ljerka, Pavičić Gabrijela, Pavičić Marita, Pavičić Marija, Pavičić Donkić Dinko, Račić Dinka, Račić Stjepko, Račić Vinka, Vidošević Ivana, Vidošević Slavica, Vidošević Vinka, Vidošević Smiljana, Vitali Danijela, Tarbuhović Mira. Možete ih čuti na videu sa ovog linka. Autor videa: Helena Bogdanović ex Račić

http://youtu.be/tPUPcdGk_0c


Categories: None