Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

Sumuta

Posted on July 2, 2019 at 6:15 PM

Popit friško pomuzeno, onako još teplo, mliko sa malo cukra mi je u ditinjstvu bila poslastica a didu friško pomuzeno mliko sa malo čornega vina a to se je zvola "sumuta" (a ulit čorno vino u mliko bi se reklo da se gre posumutat ) i u nju umočen kruh. Čorno vino bi ukiselilo mliko i ono bi dobilo okus a i izgled voćnog jogurta sa okuson vina.  E da je i tega bilo na voju ma ni jer ni bilo ni kića ni trove koliko je bilo beštijama tako da su koze i dovale malo mlika. Ni bilo trove ni gošćice uz put za, kako bi se bilo reklo, stavit u zvončić da ne zvoni a bori ispod Gorice su bili čisti kako nojlišji park jer sve dokle je koza mogla doteć je bilo čisto i moga si bos po borima bez stroha da ćeš se nabost na smrič.

Na slici je kćer Maja sa kozama suside tete Mondice Kapitonove. Slikano 11.1991 na mistu današnjega nogometnega igrališta Za Gorice.

Categories: None