Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

Petar Perko Razovic, Krizonosa Varbanja 1930

Posted on April 21, 2019 at 7:25 AM

Did Perko Križonoša 1930, običaji i društveni aspekti tog doba!

Moj did Perko nosi je Križ 1930. Ne, ni on bi baš niki koji je hodi puno po crikvi (Veli četvortak, Veli petak, Uskars i Božić i to je bilo sve) a rozlog je da nikad ni amo kurote. Ka bezemljoš i velika sirotinja iša je 1923 u Mažu u Južnu Ameriku, Urugvaj, Paragvaj a nojveće Argentina i tamo lavuro na pojima šenice. Bi se je zavitova da će ako se sritno vroti nosit Križ i ti zovit je obavi. Ni se kako i drugi polakomi za šoldima nego kad je skupi da more kupit jedno poje, a kupi je Carevac, vrotit dug ča je bi zojmi za pašoj i da ima za pašoj nose odma se je vroti jer je vidi po drugima da ako ostane već neće nikad nose a doma ostali stori otac, mat, sestra Zorka, ćer Marija, žena noseća. Ako se je i primišjo kad je dobi vist da mu je 1927 noglo umar otac a ženske doma ostale bez muške ruke odma se je odluči čin skupi za pašoj vrotit. Kad se je vroti doša je u Varbonj nikud oko 10 ujutro i vidi jednega molega čornih rudih vlos kako se igra po Pjaci i pita ga da čihov je a on mu govori " Jo san Perkota". E tad je parvi put vidi sina koji je već imo skorsih 5 godišć. I tako jedonput me je ćapo od voje za slušat i isprovjo mi je kako je bilo u to doba kad je on nosi zovitni Križ. U to doba kad mi je provjo, a to je bilo 1977, križ je partivo u 10 večer ma on govori da kad je on nosi Križ se je partivalo odma uru posli smarknuća da se ujutro ča ranije dojde i more poć upoje za ne dangubit. Nikoliko famejih u Varbanju je imalo puno zemje a većina druzih je lavurala u njih. Nisu ti sa puno zemje bacelali jel se nosilo Križ, jel Veli petak. Njima je vajalo ti don odlavurat žurnotu jer ako nećeš ti ima ko će. E did ni voli kurote i iz tega rozloga ča su nike fameje koje su po užonci dovali kurote bili oni sa puno zemje i svak je čeka da ga se pozove na žurnotu i iti bit dobar sa njima ma oni milosti nisu imali. Svi bezemljoši ka i moj did su ujutro rano bili budni i čekali da "gospodor" zakuca na ponistru i zazove da se gre pud poja i nis penso jes glodan, jes bolestan jer nis smi ne poć perke te drugi put neće zvat a onda ča će ti dica jist. Govoridu da je obist tih zemljoposjednika, mjesnih kulaka, bila došla do te razine da kad je jednemu umar brat ( ni bitna fameja i neću je spominjat) a nadničar Varbanjanin ča je u njega lavuro mu se doša žalovat mu pokozo na mortvega brata i reka "da se ovo more kupit sad bis ti ovde leža". E i onda ujutro su došli sa Križen pri sunac istoka a u carkovnoj kući ih je čekala jutrina i to je bilo jedino ča je Križonoša imo kako obavezu parićat (koji obidi od Križa ?) ali somo za one koji su nosili ferole i kandilire, za njih 20-ak. To bi bi po pjat bakalora sa kumpirima ma, kako je did govori, tote bi svakoga doša baž komadić bakalora jer ni bilo šoldih za kupit bakalora da se ovi ča su ga kumpanjali tu noć najidu nego veće se je jilo "kruha i vonja od bakalora". To se je na prišu izilo i sa tin je sve vezano za nošenje Križa bilo gotovo i odma doma se probuć i u poje lavurat jer to da nis naspon ni gospodora bilo briga. Njemu je vajalo ti don odlavurat i doć doma uru pri nego inače da se more probuć za u crikvu i presecjun od Velega petka. Posli odma leć za ćapat malo sna i u subotu pri sunac istoka već je vajalo da si budan jer ako nećeš ti imo je drugi ko je jedva čeka da gospodor mu zakuca na ponistru i zazove ričima "ala, homo ća". :(

Na slici je did Perko slikan u osmemu misecu 1977 na surolu isprid store kuće u Velon bondi u Rozovemu dvoru.


Categories: None