Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

Od Nedije na setnju Za Gorice

Posted on March 29, 2019 at 12:15 PM

Od Nedije na šetnju Za Gorice

Ni u moju ranu mladost bilo kafićih a ni autih nego somo nikoliko motorih i ni se od nedije hodilo u druga mista nego je jedini izlazak bi od nedije popodne šetnja Za Gorice. Kad san bi još molo dite hodi san sa ocen na šetnju. Bili bi me probukli kako za nojveći izlazak i onda pomalo šetajuć do današnjega proširenja di bi se selo na zidić ili na koju stinu u hlad pod bore. Bi je to tad meni doživljaj a nojveći pasovat kroz Goricu ovde di sad stojin i na balkonu barba Moteta i tete Mondice Kapitonove gledat kako meju piterima cvića sididu ćer jin Marija sa prijatejicima i gledadu ko pasoje. Eeee balkon...to mi se je tad činilo kruto, kruto lipo i nison ni u snu moga promislit da ću posli ovde provest veliki dil života i svaki don gledat ti balkon koji je san nažalost prozan bez i cvića i divnjicih na njemu. Kasnije kad smo već došli do osmega počeli smo somi hodit na šetnju. Šetalo se je uglavnom isto do proširenja ma se je pomalo granica šetnje micala dona Most a već kad smo bili veći i do Velega Vajala. Na mostu se se od nedije obično kupili Vlasi iz okolnih sel i ćakulali ti jedini don odmora, digod malo i zagangali. Šetalo se je ženskice odvojeno i muški odvojeno, svak na svoju bondu ceste ma kad se je ko već kortejo bilo bi se selo skupa na zidić ili bi se koja već zrilija divnjica ukarcala na motor ako joj ga je pritedent imo. Nojvažnije je bilo da kogod donese tranzistor i da se sideć zimi na suncu a liti u hlodu borih more čut prenos drugega poluvremena Hajduka na radio Split. I tako bi se šetalo, kortejalo, ćakulalo do oko 6 urih i onda svi u kino. Svirčani bi u većini odma iz šetnje išli u kino i onda posli kina nanoge doma. Ko je sto navar Svirač priko Barda a oni iz napodan Svirač ceston ma većina je isto hodila priko Barda i po morkloj noći. Ako je bilo doba karnovala posli kina se je išlo na večeru i na tonce a u litnje doba kad smo već ćapali baren 18 godišć ili sa kingod na motoru ili na svojon bicikli a puno putih i nanoge na tonce u Park u Jesu ili na taracu Heliosa. U mezo doba bi oni koji su volili zaigrat na korte bili po večeri izošli do bufeta ma jo nison bi od kortih a ni puno od tanoc i tako bi moja zabava od nedije finivala nojveće putih sa kinon i onda doma čitat i slušat na radiju u 11 večer domoću top listu urednika Duška Kneževića. Običaj šetnje se je pomalo gosi krajen 70-ih kad su već počela auta i veće se je hodilo pri misto u Jesu u Bobisa ili Gringota a i do Fora od nedije popodne. U 70-ima san lavuro u Amfori i Varbanjani a i drugi iz ovih mist sride otoka su dohodili na šank na recepciji Amfore i od nedije popodne a i večer na tonce u Kafanu tako da mi se ni insurilo bez Varbanjanih. Je, sve je to posli bilo lišje ma šetnja Za Gorice i sidenje na zidiću sa tranzistoron na uho se ne zaboravije

Na slici je parva s desna gore spomenuta Kapitonova kuća sa balkonom a cesta vodi prima Za Gorice. Spomenuto proširenje je odma iza zavoja ceste na kraju slike.

.

Categories: None