Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

Svjetski rat i sirovi kompiri

Posted on February 15, 2019 at 2:10 PM

Svjetski rat i sirovi kompiri

Mislite da to nima veze jedno sa drugin e ma ima. A kako evo sad ću napisat. Moj did Perko bi je ka i drugi varbanjani stariji od 20 regrutiran u auštrijsku vojsku. Do partence na položaje bi je na obuku u Mađarskoj. Po didovu provjonju nikome se ni ginulo za cara i judi su se snahodili kako je ko zno. Niki su sebi propucali nogu, niki tajali sa sikiron parste na nogi a niki i kažiprst desne ruke kako bi bili proglošeni nesposobnima. Mojega dida je jedon Majar nauči ništo drugo. Svitova mu je da kad dozno da će bit partenca neka se dvo, tri dona pri naji sirovih kompirih i da će mu skočit velika fibra koja će trajat šetemonu don sa terconon kojon nikor od likorih neće znat uzrok. Perko je tako i učini i dvo dona pri partence njemu skočila fibra, pun provin i od tercone toko se je tresa da je skoro gubi svist a likori nisu mogli noć rozlog i on je osto u stacionaru a regimenta portila. Kako tote već ni bilo vojske kad je pasala fibra iša je kod tega Majara doma, lavuro je kod njega za ston, robu i manjativu do kraja rata, nauči sve oba lavuru, potkivonju i timarenju konj ča ovde ni moga, nauči orat i obrađivat zemju sa drugin alotima osin motike i maškina ča mu je posli puno pomoglo kad je 20-ih iša u Argentinu, nauči bačvorski zanot tako da je posli baren sebi moga som bačve sređivat, nauči i ništo govorit mađarski a ča je nojvažnije osto živ i sritno se nakon kapitulacije Auštrije vroti doma ča 37 njegovih mišćanih Varbanjanih nažalost ni imalo sriću. A sve to zahvajujuć Majaru i sirovin kompirima.

Categories: None