Blog Vrbanj

Contact email: ba[email protected]

Blog Vrbanj

Teta Vica Pikova ili "U strohu su velike oci"

Posted on February 12, 2019 at 8:05 AM

Teta Vica Pikova ili "U strohu su velike oči"

U moje ditinjstvo u Krojevim dvorima živili su u kući ispod Teota a između Boninih i Borinih brat Luka Buratović Pikov kojega je kod današnje stanice za tehnički pregled bilo hitilo živo koje se je otprenulo i od posljedica tega umar (spominjen mu se somo sprovoda ma ne i njega) i sestre mu Filica i Vica. Luka ni bi oženjen a ni ove dvi sestre odone. Imali su još sestru Maricu koja je teti Margari bila mat. Nojveće pontin tetu Vicu jer je bila prijatejica sa našon teton Bonon i uvik je posli večernje dohodila u nos, igrala se sa meni sestron i sa menon i uvik nan provjala nike gončice. Ka dite san imo na desnoj ruci bradovnicih koje su posli some nestale a teta Vica mi je bila rekla da ću radi tih bradovnicih imat sriće u životu i po tin ričima je kruto pontin. Bila je kruto dobra žena ali vada malo bolesna na živce ( ne spominjen se puno detaljih jer san bi dite) i onda bi se kad bi je to ćapalo svakako ubukuvala i taka hodila po mistu ma ni nikome zla činila. Ali isto su nos dicu strašili sa teton Vicon. E sad kad san onima koji se je ne spominju ovo objasni gren daje na stvor.

Bila je nedija večer a jo i Stipe Rozov smo bili dica iz četvortega razreda i išli u kino gledat film Njihalo strave. Tu večer ni gorila vanjska i još mi je u višti pjaca osvitjena somo svitlon ispod Podlože ( a i da je bila malo koristi je su na pjaci bile dvi sijalice na skuli, jedna na Jurondetovon kući, jedna na Zamotela kući i jedna na kurota kući). I pri kina čuli mi da su tu večer, a bi je zimski don i rano se je smarklo, vidili tetu Vicu kako gre po mistu omotona bilin lancunon. To nas je istrašinalo još pri filma a film Njihalo strave nas je doistrašino. Nakon kina išli mi doma, a non je tad još bi glovni ulaz kroz Rozovu kolu, i onako na svitlu misečine kad smo došli do sadašnje Jurondetove garaže a tadašnjega Batetovega vartla eto "vidimo" mi tetu Vicu navar Rozove kole. Ma ko će sad doma. Stroh u nami. Išli na Ravnicu i sa bonde od kurota kuće gledamo priko vartla ma je.....ono je teta VIca. Tresemo se mi od straha i spontili se poć na naša donja vrota od tadašnjega dvora, zazvali oca mi i rekli mu ča je na stvori. Otac je pogleda na kolu i govori da ni nikoga. E, lako je njemu govorit ma ni non lako pasat i pasali mi kroz naš dvor a otac je sto na koli dok se je Stipe pope u kuću. Nison jo isto od straha iti pogledat na kolu nego se zabi u kuhinju i iša leć apena kad je i did iša da ne buden som u kući. Ča siguro, siguro :D Ujutro je otac razjasni ča je bila "Vica". Na kantunu Stipeta kuće bi je modijun (to je ona izbočena stina koja je po nepisanemu zokonu značila da je zid od kuće zajednički sa susidon i da se susid ima pravo napožat na zid ako bi grodi) a onako obasjon misečinon i sa od straha velikin očima ti modijun nan se je pari glova tete Vice. Eto tako san zaponti nojveće i tetu Vicu, i film Njihalo strave a i rič modijun. Eto, teta Vica Pikova ni imala svoje dice a kruto je volila mene i sestru mi pok da je se baren ovako spontin. Pokoj njon duši.

Kuća u Krojevemu dvoru u kojoj su živili barba Luka, teta VIca i teta Filica Pikova


Categories: None