Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

Zborovi i klape otoka Hvara

Posted on October 28, 2018 at 1:35 AM

Hvarske klape

Organizirano klapsko pjevanje na otoku Hvaru počinje početkom 80-ih kada se u sklopu KUD-a "Prof. Ćiro Gamulin" iz Jelse formira klapa Jelsa u sastavu: Visković Grgo-I tenor, Stipetić Darko-II tenor, Belić Vinko-II tenor, Duboković Ivica-bariton, Sumić Juro-bariton, voditelj klape, Buj Petar-bas, Duboković Milovan-bas, Čubretović Milivoj-bas. Redosljed članova je napisan prema fotografiji na omotnici LP koji je klapa izdala za Jugoton 1982.Nakon klape Jelsa u Hvaru se formira klapa For. Redosljed članova je napisan prema fotografiji na omotnici LP koji je klapa 1985 izdala za Jugoton: Izvorna postava klape For: Domančić Toma bas i voditelj klape, Budrović Matko 2. tenor, Kuzmanić Prošper 1. tenor, Karković Marko 2.tenor, Miličić Prošper bariton, Bracanović Nikola bariton, Rosso Pavao bas, Cetto Šime bas, Kuzmanić Nikša bas.

Krajem 80-ih u Starome Gradu se formira klapa Garmica u sastavu: Toni Tadić - I tenor, Drago Radoslavić - II tenor, Mario Radoslavić - II tenor, gitara, Ivica Petrić - bariton, Josip Dujmović - bariton, Matko Franetović - bas, Frano Škarpa - bas. Klapa je 1996 snimila kasetu u mojoj produkciji te je gostovala u mnogim državama, preko svih većih zemalja Europe do SAD. Klapa je nastojala sačuvati stare napjeve te je pjevala i tradicionalne crkvene i tradicionalne pučke napjeve Staroga Grada a sve prema mjestu nastupa i prema potrebi.

Kako je Stari Grad mjesto sa tradicijom pjevanja kroz klapu je prošlo mnogo pjevača a klapa je kasnije prerasla u pjevački zbor Faroski kantaduri koji ima dosta članova te prema potrebi, a zbog spriječenosti dolaska na nastup svih članova pjevaju u raznim postavama. Na slici je postava, Toni Tadić, Jure Lubina, Nikola Matković, Ivica Petrić, Tedi Sanseović, Josip Dujmović, Matko Franetović, Jakša Vranjican, Andro Matković, Ante Stančić. I Faroski kantaduri pjevaju i pučke i crkvene napjeve a mnogi su članovi crkvenih zborova crkve sv. Stjepana i crkve sv. Petra u Starome Gradu


U Vrbanju pod vodstvom Ivana Vidošević djeluje Mješovita klapa Svetog Duha u sastavu: Dragica Račić, Dinka Račić, Smiljana Vidošević, Vinka Vidošević, Marian Lušić Bulić, Stjepko Račić, Ivan Vidošević i Mario Lušić Bulić prema redosljedu na slici)

U Vrboskoj djeluje klapa Kaštilac pod vodstvom Ivice Blašković a novi član im je i Dinko Pavičić Donkić iz Vrbanja

U Svirčima djeluje klapa Veli Kamik

U Svirčima također djeluje i klapa Priženca


U Hvaru djeluje klapa Galešnik

Klapa Pharia se vodi kao klapa iz Brusja  a voditelj je Ivo Tudor Broje. Tu su još iz srednjeg dijela otoka Mihael Lupi bas i Nikola Matković 1. tenor  iz Staroga Grada te Ivica Vidošević bas iz Vrbanja.


U Jelsi djeluje ženska klapa Frecija

U Hvaru djeluje ženska klapa Bodulke

U Hvaru  u sklopu glazbeno-scenskog udruženje "Stella Maris Hvar" koje uz nekoliko dramskih skupina obuhvaća dječji zbor "Stellice" djeluje i i mješoviti zbor "Stella Maris" koji vodi Vinka Šurlin a njegovi su članovi i tri Vrbanjanina: Ivan Vidošević, Mario Lušić Bulić i Marian Lušć Bulić.


U Jelsi pod vodstvom Slavka Reljića djeluje mješoviti župni zbor Sveta Cecilija. Njegov muški dio ponekad nastupa samostalno ali nemaju svoje posebno ime nego nastupaju kao dio zbora u prigodama gdje žene tradicionalno ne pjevaju.


Postoji na Hvaru još nekoliko bezimenih klapa koje se skupe prema potrebi ali jezgru im čine članovi gore spomenutih klapa i zborova. Najčešći član mnogih  klapa a i voditelj nekih je glazbeni pedagog iz Staroga Grada Jakša Vranjican. Također česti članovi raznih klapa su njegov brat Ivan Vranjican, Mihael Lupi i Nikola Matković iz Staroga Grada te glazbeni pedagog iz Hvara Tomislav Domančić koji je i voditelj nekih klapa.

Categories: None