Blog Vrbanj

Contact email: [email protected]

Blog Vrbanj

Blog na kojem zapisujem moja sjećanja o Vrbanju i njegovim stanovnicima. Kako je od nekih događanja prošlo dosta vremena moguće su greške u redosljedu događanja, datumu ili imenima nekih osoba ali greške nisu namjerno napravljene. Također sam zapisivao i sjećanja koje sam čuo od starijih pa su i tu moguće greške ali nadam se da će i ovako nesavršena zbirka uspomena na Vrbanj i njegove stanovnike te rječnik vrbanjskog narječja nekome ipak biti od pomoći i pričiniti zadovoljstvo. U skupljanje fotografija i podataka za zapise uloženo je mnogo truda te molim da se ove javne objave ne zloupotrebljavaju  kako bi se podatci i fotografije kopirali, prikazali kao svoj trud i objavljivali bez navođenja izvora. Polažem isključivo pravo na svaku napisanu riječ i objavljenu fotografiju na ovom blogu.

Fotografije Vrbanja te još zapisa, dokumenata i video materijala možete pogledati na 

http://vrbanj.webs.com/apps/photos/

http://pero-razovic.simplesite.com/

http://www.youtube.com/user/Mrbabalu3/videos

Na dnu ove stranice kliknite na View Older Entries za pogledati starije zapise.

Za pročitati cijeli tekst kliknite na dnu svake objave na Read Full Post.

view:  full / summary

Sumuta

Posted on July 2, 2019 at 6:15 PM

Popit friško pomuzeno, onako još teplo, mliko sa malo cukra mi je u ditinjstvu bila poslastica a didu friško pomuzeno mliko sa malo čornega vina a to se je zvola "sumuta" (a ulit čorno vino u mliko bi se reklo da se gre posumutat ) i u nju umočen kruh. Čorno vino bi ukiselilo mliko i ono bi dobilo okus a i izgled voćnog jogurta sa okuson vina.  E da je i tega bilo na voju ma ni jer ni bilo ni kića ni trove koliko je bilo beš...

Read Full Post »

NK PRIMORAC - Vrboska

Posted on June 1, 2019 at 8:00 AM

NK PRIMORAC - Vrboska

Nogomet je najpopularniji sport na Hvaru i u nekad ne tako davna vremena skoro svako naselje je imalo svoj klub ali mnogi su nažalost ugašeni. Ostala je samo po koja fotografija kao uspomena. Evo jedine fotografije koju sam uspio nabaviti od NK Primorac iz Vrboske. Još se je igralo na Soline, dakle sam kraj 70-ih. A U Vrboski se je igralo na Pjaci kod fortice. Kako je prostor za igru uzak vjerojatno se nije...

Read Full Post »

Plesna skola u osmom razredu u Vrbanju

Posted on April 28, 2019 at 4:45 AM

Plesna škola u osmom razredu  :)

Osmi razred je,  jesen1966, mi muški smo još u filmu popodnevnih igara po šumama oko Vrbanja, malonogometnih utakmica na Pjaci, kaubojskih romana ali naše vršnjakinje iz razreda su već se ponašale kao prave djevojke. Imale su svoje simpatije i preko malog odmora skakale na prozore razreda pogledati da li je simpatija koja je već završ...

Read Full Post »

60-e i Ex Ju glazba u Vrbanju

Posted on April 27, 2019 at 8:40 AM

60-e i ex ju glazba.

Doba 60-ih je bilo doba mog sazrijevanja kao ljubitelja glazbe. Prve dodire sa glazbom sam imao kroz rijetke ploče singlice koje su dolazile u Vrbanj kod vlasnika onih nekoliko gramofona a najveći izbor ploča su imali Batetovi Marko i Marica Lušić i te ploče su puštali na zvučnik ispod Podlože od nedije popodne kad su držali Bife (po varbonski bufet). Koliko sam bio ponosan...

Read Full Post »

Petar Perko Razovic, Krizonosa Varbanja 1930

Posted on April 21, 2019 at 7:25 AM

Did Perko Križonoša 1930, običaji i društveni aspekti tog doba!

Moj did Perko nosi je Križ 1930. Ne, ni on bi baš niki koji je hodi puno po crikvi (Veli četvortak, Veli petak, Uskars i Božić i to je bilo sve) a rozlog je da nikad ni amo kurote. Ka bezemljoš i velika sirotinja iša je 1923 u Mažu u Južnu Ameriku, Urugvaj, Paragvaj a nojveće Argentina i tamo lavuro na pojima &#...

Read Full Post »

Od Nedije na setnju Za Gorice

Posted on March 29, 2019 at 12:15 PM

Od Nedije na šetnju Za Gorice

Ni u moju ranu mladost bilo kafićih a ni autih nego somo nikoliko motorih i ni se od nedije hodilo u druga mista nego je jedini izlazak bi od nedije popodne šetnja Za Gorice. Kad san bi još molo dite hodi san sa ocen na šetnju. Bili bi me probukli kako za nojveći izlazak i onda pomalo šetajuć do današnjega proširenja di bi se...

Read Full Post »

Na autobus prid noc 60-ih u Varbanju

Posted on March 29, 2019 at 6:45 AM

Čekanje autobusa, novina i pošte 60-ih u Varbanju

Za mene ka već malo veće dite u višin razredima, a i za druge malo starije muške, jedini dnevni događaj u mistu je bi poć na autobus vidit ko je bi u Splitu i poć na poštu vidit jel komu čo došlo, pismo, dopisnica ili paket. Bilo bi nas i po 50-ak i bili bi se pridvečer kad je dohodi autobus iz vapora, a to je bilo oko 5 urih a i ...

Read Full Post »

KUNCI I KAUBOJSKI FILM

Posted on March 16, 2019 at 1:50 PM

Kunci i kaubojski film

Bila je subota, tako oko ove ure, malo poza šest večer ali somo zimski štajun. U šest i po počinjalo je kino a did još ni bi doša iz lambikonja i nison imo kome pitat šolde za kortu. Ne znan koji je bi film ma bi je kaubojski i ni se moglo čekat do sutra navečer. Bi san dite, još u niže razrede. I vidin ti jo Pod ložu barba Ivana Tresića (Križana...

Read Full Post »

KARNOVALI MOJE MLADOSTI

Posted on March 5, 2019 at 4:35 AM

E, nakon 5, 7 ili 9 šetemonih, kako koje godišće doša je i ti torij. Ko je tonca, tonca je. Još danas do pol noći i do kraja Korizme nonci govora. Ko se je imo voju zaručit zaruči se je, ko se je imo voju oženit obavi je i to. Još danas da izgorimo Jureta Karnovala dežurnega krivca za sve naše nevoje, da se dobro nažeremo, naločemo, da dobro nalijemo mutriju da učinimo koju divjariju o kojon ćemo ...

Read Full Post »

Svjetski rat i sirovi kompiri

Posted on February 15, 2019 at 2:10 PM

Svjetski rat i sirovi kompiri

Mislite da to nima veze jedno sa drugin e ma ima. A kako evo sad ću napisat. Moj did Perko bi je ka i drugi varbanjani stariji od 20 regrutiran u auštrijsku vojsku. Do partence na položaje bi je na obuku u Mađarskoj. Po didovu provjonju nikome se ni ginulo za cara i judi su se snahodili kako je ko zno. Niki su sebi propucali nogu, niki tajali sa sikiron parste na nogi a niki i kažipr...

Read Full Post »

Teta Vica Pikova ili "U strohu su velike oci"

Posted on February 12, 2019 at 8:05 AM

Teta Vica Pikova ili "U strohu su velike oči"

U moje ditinjstvo u Krojevim dvorima živili su u kući ispod Teota a između Boninih i Borinih brat Luka Buratović Pikov kojega je kod današnje stanice za tehnički pregled bilo hitilo živo koje se je otprenulo i od posljedica tega umar (spominjen mu se somo sprovoda ma ne i njega) i sestre mu Filica i Vica. Luka ni bi oženjen a ni ove dvi sestre odone. Ima...

Read Full Post »

Karnovol 1913

Posted on February 5, 2019 at 1:40 AM

Eto učere san zaboravi napisat. 1913 se je poklopilo, a ko zno kad će već, da je karnovol bi na isti don kad i sv. Generož. I govorili su stori da je kurot ujutro na misi reka......do podne sv. Generož a popodne karnovol. I tako se je obavilo sve običaje. Eto, ako ko ti podatak ni zno da ga sad dozno.


LEVA

Posted on January 9, 2019 at 3:00 AM

LEVA

U doba 50-ih i ranih 60-ih za generacije od 16 do 18 godina postojala je predvojnička obuka na koju bi jednom godišnje bili pozivani po mjesec dana da uvježbaju osnovne borbene vještine. Predavači, a među njima i moj otac, su obično bili lokalni rezervni oficiri (moj otac je bio rezervni kapetan). Nakon 18-e pozivani su "pod Levu". "Leva" je ostao još iz austrijske vojske naziv za vojno novačen...

Read Full Post »

GLAZBENI ADVENT (provokator ili vizionar)???

Posted on December 18, 2018 at 3:15 AM

GLAZBENI ADVENT (provokator ili vizionar)??? :D

Otkad se ja sjećam dva razdoblja u godini, Advent i Korizma, su bili razdoblja posta od svih vrsta užitaka, i u hrani i u pjesmi. Ni ženilo se nije u Adventu i Korizmi i to se je smatralo hrvatskom katoličkom tradicijom koje su se sve kršćanski odgojene obitelji držale. Svirao sam na plesovima, bio zabavljač na pirevima više od 25g ali od zadnje nedjelje...

Read Full Post »

PLOTIT CE ZIGA

Posted on December 9, 2018 at 4:15 PM

PLOTIT ĆE ŽIGA !

U doba nojveće popularnosti toncih na taraci Heliosa ploćo se je upad jer je taraca bila pripuna i vajalo je nikako ograničit posjetu a bome čogod i ćapat od ulaznicih. Varbanjani su uglavnom dohodili skupa, stali bi ured i onemu na ulazu bi govorili.....plotit će Žiga za svih. E a Ivica Žigin Žiga bi intro zodnji a bi je ka mlod gromada od čovika, velik i jok i kad bi ga ov...

Read Full Post »

Ruzulin (Kruskovac)

Posted on November 27, 2018 at 1:10 PM

Recept za izradu likera Kruškovac (Ružulin)

Tradicionalno piće kojim se je nekad nudilo goste, a posebno u doba kolendanja uz pašurate (fritule) je bio Ružulin. To je piće koje se je u davnija vremena radilo od ekstrakta latica ruža držanih 40 dana u rakiji na suncu a u novije doba se radi od kupljenog ekstrakta kruškovca ali je zadržan starinski naziv Ružulin iako je to danas Kruškov...

Read Full Post »

Vrisnik mog ditinjstva

Posted on October 30, 2018 at 9:55 AM

Jedna fotografija Ante Franičevića vratila mi je sjećanja na Vrisnik mog djetinjstva, na ovu dragu kuću i njene stanovnike i na crkvu svetog Ante. Na moju tetu Mariju rođenu Razović (očevu sestru te sestru tetki Perke udane Savinc čija su djeca Ivica i Dijana i Mileve udane Pivac čija je kćer Silvana djetinjstvo također provodila u ovoj kući) udanu za Jureta Franičević Remetinovega, na pok. rođaka Nikicu...

Read Full Post »

Neven Duzevic

Posted on October 29, 2018 at 1:30 PM

Neven Dužević

Neven je rođen 1965 u Zagrebu a po ocu Davoru je porijeklom iz Dola na Hvaru. Iako je u Dolu boravio samo kao dijete i mladić dolski jezik koji je slušao od oca, bake i djeda nije zaboravio. Piše izvrsnu dijalektalnu poeziju a neke stihove piše na izvornom, pomalo i arhaičnom, dolskom dijalektu. Osim pisanja poezije Neven je vrstan glazbeni autor i tekstopisac, pjevač i multi instrumentali...

Read Full Post »

Zborovi i klape otoka Hvara

Posted on October 28, 2018 at 1:35 AM

Hvarske klape

Organizirano klapsko pjevanje na otoku Hvaru počinje početkom 80-ih kada se u sklopu KUD-a "Prof. Ćiro Gamulin" iz Jelse formira klapa Jelsa u sastavu: Visković Grgo-I tenor, Stipetić Darko-II tenor, Belić Vinko-II tenor, Duboković Ivica-bariton, Sumić Juro-bariton, voditelj klape, Buj Petar-bas, Duboković Milovan-bas, Čubretović Milivoj-bas. Redosljed članova je napisan...

Read Full Post »

Ivo Giovanni Viskovic - Gdinj

Posted on October 27, 2018 at 4:10 PM

Ivo Giovanni Visković 

Ivo je rođen1952 u Gdinju a danas živi u Splitu. Posljednji je harmonikaš stare generacije koji još čuva stari način sviranja harmonike, stari način pjevanja a i stare napjeve. Potiče iz glazbene obitelji oca Stanislava i djeda Ante, oba glazbenika, i on nastavlja obiteljsku tradiciju te snimajući u kućnim amaterskim uvjetima nastoji pjevajući uz harmoni...

Read Full Post »

Rss_feed